Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Passendale

Molenstraat 1 A

8980 Passendale

Hoofdapotheker: Nancy Coussement

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0446 469 818

Machtigingsnummer APB: 331901

Telefoonnummer: 051 77 78 48

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.